Помічна бібліографія

Зацікавило джерело інформації?
Знайди його за номером нижче

 • Багалій Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. Харків : Держвидав України, 1926. 396 с.
 • Вишня Г. Повернення Сковороди. Site.ua. 24.11.2020. URL: https://site.ua/george.vyshnya/povernennya-skovorodi-i7l8x5e
 • Драч І., Кримський С., Попович М. Григорій Сковорода. Біографічна повість. Київ : Молодь, 1984. 216 с.
 • Ісіченко Ігор, архиєпископ. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів : Святогорець, 2011. 568 с. 
 • Ісіченко Ігор, архиєпископ. Київський ареопаг православного Єрусалиму. Архиєпископ Ігор Ісіченко. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження, Харків : Акта, 2016. С. 72–92.
 • Кисельова К. Що радить Григорій Сковорода сучасним батькам та вчителям. URL: https://osvitoria.media/experience/shho-radyt-grygorij-skovoroda-suchasnym-vchytelyam-ta-batkam (дата звернення 11.11.2022).
 • Комарова І. Музика Сковороди? Літературна Україна. 1971. 19 листопада.
 • Кримський С. Менталітет українського бароко. Українське бароко: У 2 т. Харків : Акта, 2004. Т. 1. С. 21–47.
 • Лютий Т. Символічний світ Сковороди. Український тиждень. 2017. 24 жовтня. URL: https://tyzhden.ua/symvolichnyj-svit-skovorody (дата звернення 5.11.2022).
 • Лютий Т. Двійники Сковороди. Український тиждень. 2021. № 46 (730). URL: https://tyzhden.ua/dvijnyky-skovorody/ (дата звернення 10.11.2022).
 • Лютий Т. Що кажуть про Сковороду. URL: https://sz.uzhgorod.ua/grygorij-skovoroda-ukrayinskyj-filosof-yakogo-dosi-vitayut-iz-dnem-narodzhennya/ (дата звернення 13.11.2022).
 • Наливайко Д. Українське бароко: типологія і специфіка. Українське бароко: У 2 т. Харків : Акта, 2004. Т. 1. С. 9–19.
 • На уклін до Григорія Сковороди. Спіймати невловиме. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2372479-na-uklin-do-grigoria-skovorodi-zloviti-nevlovime.html (дата звернення 1.11.2022).
 • Набитович І. Остання мандрівка Леоніда Ушкалова на ліствиці Якова. URL: http://litakcent.com/2019/02/27/vichnist-leonida-ushkalova/ 
 • Ніженець А. Г. С. Сковорода. Заповідні місця на Харківщині. До 240-річчя з дня народження. Харків, 1962. 42 с.
 • Петров В. Особа Сковороди. Віктор Петров. Розвідки: у 3 т. Київ : Темпора, 2013. Т. 3. С. 1448–1522.
 • Петров В. Література про Сковороду. Книгарь. Літопис українського письменства, 1920. № 1–3 (29–31). Стп. 15–24.
 • Петров В. Рецензія на: Шпет Г. Очерк развития русской философии. Петроград : Колос, 1922. Ч. 1. Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук, 1926. кн. 7–8. С. 499–503. 
 • Сінькевич О. Біблійна основа «Саду Божественних пісней» Григорія Сковороди. Краківські українознавчі зошити. Краків : Швайпольт Фіоль, 1995. Т. 3–4. С. 241–249.
 • Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова. Харків : Майдан, 2010. 1400 с.
 • Сковорода Г. Твори у 2 т. / Переклад із староукраїнської на українську Марії Кашуби, Валерія Шевчука. Київ : Обереги, 1994. Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. 528 с.; Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. 479 с.
 • Сумцов М. Сковорода і Ерн. Літературно-науковий вісник. 1918. Т. LXIX, Кн. 1. С. 41–49.
 • Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: Життя Григорія Сковороди. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. 368 с.
 • Ушкалов Л. Григорій Сковорода: Семінарій. Харків : Майдан, 2004. 876 с.
 • Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. Харків, 1997. 179 с.
 • Ушкалов Л. З історії української літератури XVII–XVIII століть. Харків : Акта, 1999. 216 с.
 • Федорак Н. «Переступні» роки Григорія Сковороди: історичний контекст народження філософа-містика. Слово і час. 2022. № 5. С. 107–116.
 • Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Львів, 1910. 444 с.
 • Чижевський Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму. Тернопіль : Презент, 1994. 478 с.
 • Чижевський Д. Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України. Дмитро Чижевський. Українське літературне бароко. Київ : Обереги, 2003. С. 358–372.
 • Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / підготовка тексту й переднє слово Леоніда Ушкалова. Харків : Прапор, 2004. 272 с.